Звіт директора школи за 2017-2018 н.р.

ПРОТОКОЛ ЗВІТУ

директора комунального закладу «Новоданилівська ЗОШ І-ІІ ст.» Оріхівської міської ради Самойлика Миколи Дмитровича за 2017-2018 навчальний рік про підвищення рівня організації освітнього процесу та створення належних умов щодо забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти учнями.

 

08 червня 2018 року директор школи Самойлик Микола Дмитрович звітував про діяльність закладу загальної середньої освіти перед батьками, громадськістю села, колективом школи.

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю сьогодні я, як директор школи, звітую про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2017-2018 навчальний рік.

 

Слухали: директора КЗ «Новоданилівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Оріхівської міської ради Самойлика Миколу Дмитровича про свою діяльність на посаді протягом 2017-2018 навчального року. Звіт складався з розділів, а саме:

– загальна інформація про школу;

– кадрове забезпечення закладу;

– методична робота;

– навчальна діяльність учнів;

– державна підсумкова атестація;

– виховна робота;

– профорієнтаційна робота;

– співпраця з батьками;

– збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників;

– стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– управлінська діяльність.

– фінансово-господарська діяльність.

 

Проблеми:

  1. Потребує заміни перекриття та покрівля школи.
  2. Ремонт відмощення навколо школи.
  3. Поповнення навчально-матеріальної бази аудиторій початкових класів (НУШ).
  4. Придбання мультимедійної дошки.

 

Таким чином керівник ЗЗСО розкрив в повному обсязі всю роботу школи в 2017-2018 навчальному році. Відмітив як позитивні сторони діяльності, так і певні труднощі.

 

Ухвалили: Визнати роботу школи в цілому в 2017-2018 навчальному році та роботу дирекції такою, що здійснювалася на достатньому рівні та намітити завдання на наступний 2018-2019 навчальний рік.

Діяльність школи у 2017-2018 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми «Вчитель», наказу МОН України від 30.09.10 № 926/910 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти, з урахуванням результатів роботи школи за 2017-2018 навчальний рік вона була  спрямована на:

– удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;

– продовження роботи над проблемою особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;

– створення належного навчально-виховного середовища для учнів початкових класів, які навчатимуться за програмами “Нової української школи” через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних класів, початкової школи, зокрема;

– підвищення ефективності роботи педагогічних працівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів;

– підвищення рівня участі педагогів у фахових тренінгах;

– організація співпраці з позашкільними навчальними закладами та батьками.

 

У звіті було висвітлені наступні питання:

1. Робота керівника щодо підвищення рівня організації освітнього процесу у ЗЗСО:

1.1 виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості базової загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки);

1.2 створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

1.3 організація різних форм позаурочної навчальної та виховної роботи.

1.4 забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів;

1.5 дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

1.6 надання соціальної підтримки та допомоги дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей та дітям з сімей учасників АТО;

1.7 дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиття профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;

1.8 стан дитячого травматизму.

2. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

3. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, громадською радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

         Визнано: роботу діяльності навчального закладу у 2017-2018 навчальному році вважати такою, що здійснювалася на достатньому рівні.